مقاله تحقیق و پایان نامه رایگان

دانلود رایگان فایل
  • ۰
  • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تعریف گروه با pdf دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تعریف گروه با pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تعریف گروه با pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تعریف گروه با pdf :

بخشهایی از متن همراه با دانلود تعریف گروه با pdf
فهرست:

بخش اول
مباحث نظری عمومی

مطالعه پیرامون گروهها وارتباط فردی، دواصل را نشان می دهد که ارتباطی تنگاتنگ و وابسته به یگدیگر دارند واز این رو باید پیش از هر موضوع دیگری، مورد بحث قرار گیرند، در اینجا پیداست که اگر الویت را به یکی از آنها بدهیم، تقدمی موقت ومنطقی برای مقایسه ایجاد کرده ایم. بنابراین بهتر، است د رآغاز، روابط بین اشخاص را تبیین کنیم،زیرا بر اساس این افراد و کنشهای متقابل آنهاست که گروه تشکیل می شود.

ازآنجا که اکثریت قریب به اتفاق روابط بین اشخاص در چارچوب یک گروه انجام می‌گیرد، از این رو بخش نخست را به مطالعه گروهها، حوزه ها و چگونگی شکل‌گیری آنها اختصاص می دهیم و سپس به گونه ای غیر مستقیم به بررسی روابط بین اشخاص می پردازیم. (آن ماری روشبلاو- ادیل بورونیون؛ دکتر سید محمد دادگران،روانشناسی اجتماعی، چاپ دوم 1371 )

بعضی از روانشناسان اجتماعی مدعی شده اند که واقعیتی به نام گروه وجود خارجی ندارد. فلوید آلپورت[1]همیشه می گفت :« پای شما نمی تواند بهیک گروه گیر کند». ومعنی گفته اوآن بود که گروه ها تنها در ذهن افراد وجود دارند و وجود خارجی ندارند. به گفته آلپورت، گروه ها چیزی بیش از مجموعه مشترکی ار ارزشها، عقاید، اندیشه‌ها و عادتها که همزمان در ذهن چند نفر حضور دارند، نیستند. صاحبنظران دیگر به نوبه خود و به شکلی موجه اظهار داشته اند که گروهها جوهرهایی مستقل اند که باید به آنها به صورت اشیا یا پدیده هایی مستقل و یگانه درمحیط نگریست(‌دورکیم،1898، وارینر[2]، 1956) این صاحبنظران این اندیشه را که همه رفتارهای اجتماعی رامی توان در سطح فردی تبیین کرد، رد می‌کنند. آنان به جنبه ها و وجوه منحصر به فرد ویگانه گروه که مستقل از افراد هستند، تأکید دارند.

روشن است که دراین مورد دیدگاههای متعددی وجود دارد که فرد می تواند با اتخاذ آن دیدگاهها، تأثیرات بیش از یک فرد را دریک مجموعه مورد توجه قرار دهد. بیشتر ما احتمالاً موافقیم که بسیاری از فعالیتهای زندگی ما متضمن تعامل با افراد دیگر است.[روانشناسی اجتماعی ، نظریه ها ، مفاهیم و کاربردها ، تألیف کریمی ، یوسف ، (‌ویرایش دوم ، تهران ، نشر ارسباران ،‌1378)]


[1]Floyd Allport

[2]-Warriner

...

بخش دوم

مباحث نظری خاص گروه

مقدمه :

بسیج دانشجویی با پیام حضرت امام راحل(ره) در دوم آذرماه سال 1367 وبا رسالت دفاع از اسلام و انقلاب، جلوگیری از نفوذ ایادی بیگانه در دانشگاه‌ها و پاسداری از اصول نه شرقی نه غربی در اکثر قریب به اتفاق مراکز آموزش عالی و باقریب به بیش از دو هزار و پانصد دفتر در سراسر کشور تشکیل شده است.

از مجموع بیانات امام راحل (ره) و فرمایشات مقام معظم رهبری، هدف آرمانی بسیج دانشجویی همان بیان نورانی حضرت امام(ره) است که فرمودند:

« دانشگاه باید کارخانه انسان سازی باشد. برای تحقق این هدف آرمانی آنچه بیش از همه محورها ضروری می‌نماید و دانشگاه برای وصول به سعادت وتأمین آن در جامعه به شدت به آن نیاز دارد گسترش فرهنگ دینی است و گسترش فرهنگ دینی جز با گسترش معنویت، معرفت، بصیرت و غنای علمی در دانشگاه‌ها میسر نخواهد بود.»

دانشگاه که به فرموده امام راحل (ره) مبدأ همه تحولات است، نخبگان جوانی را در درون خود دارد که دارای اهداف و آرمانهای متعالی و موصوف به صفات حق طلبی، ظلم ستیزی، عدالت خواهی،آزاد اندیشی و نقادی هستند. طبیعی است این مجموعه جوان به این آرمان متعالی نسبت به مسائل پیرامون خویش، مشکلات داخل کشور و دشمنی‌های بیرون کشور حساس باشد و پیشگام ملت، مسیر سعادت را برای دنیای امروز و نسلهای آینده طلب کند.

نظام اسلامی که انفجار نور در دنیای ظلمت کده قرن بیستم بود خود دارای زیباترین آرمانهای سعادت آفرین و جذاب ترین سرودهای آزادی بخش برای ملت ایران و ملل سراسر جهان می باشد و به گواهی تاریخ هرجا که مسئولین کشور از آرمانهای بلند حضرت امام راحل(ره) فاصله گرفتند، کشور دچار مشکلات، تنشها و چالشها گردیده است.

امروز کشور بیش از هر زمان به بازگشت به آرمانها واندیشه های تابناک حضرت امام‌(ره) و رهنمودهای راهبردی مقام معظم ولایت نیاز دارد.بسیج دانشجویی که خود مولود اندیشه آن پیر سفرکرده است بیش از هر تشکل دانشجویی مدیون آن افکار بلند می‌باشد و به عنوان مجموعه ای فراگیر و دارای آرمانهای بلند وسعادت آفرین، خود را برای تحقق کارخانه انسان سازی مهیا می‌کند و به عنوان پرچمدار اصلی جنبش اصیل دانشجویی بدون محدود شدن در رشته ها و تنگناهای احزاب و جناح های سیاسی، فعالیت سیاسی خود را مکمل فعالیتهای فرهنگی وعلمی می‌داند و درانجام فعالیتهای سیاسی طرحی نو در انداخته و با گوش جان سپردن به این کلام گهربار مقام معظم رهبری که فرمودند:

«دانشجو باید احساس سیاسی، درک سیاسی وتحلیل سیاسی داشته باشد.»

درعمل به اثبات رسانده است که می توان دانشجوی سیاسی بود وخود را گرفتار جناحها و احزاب سیاسی خارج دانشگاه‌ها نکرد. بسیج دانشجویی مفتخر است که متعلق به همه ملت و اصل نظام و انقلاب و مولود اندیشه تابناک امام راحل(ره) و پیرو اصل مترقی ونجات بخش ولایت فقیه است. بسیج دانشجویی معتقد است انجام کار سیاسی جزء در پرتو آموزه های دینی و تقوای الهی درمسیر صلاح کشور نیست و کار سیاسی مورد پذیرش دانشجویان بسیجی، مسیر عزت و شرف ملت و تأمین سعادت جامعه و کشور و بسترسازی برای ظهور حضرت حجت (عج) است.

بسیج دانشجویی و دانشجویان بسیجی دربرابر زشتی‌ها، پلیدیها وظلم ها درهر جای جهان سکوت نکرده و با دشمنان دشمنی و با دوستان رحمت و مروت دارند، آنها کمال دوستی رادر نقد منصفانه ودفاع واقع بینانه از دوستان انقلاب ومسئولین کشور دانسته و با روشن بینی، شأن خود را از نقادی به سوی ابزار شدن تنزل نمی‌دهند. دانشجوی بسیجی،آزاد اندیشی وآرمانخواهی دانشجو را با وابستگی او به احزاب سیاسی خارج دانشگاه در تعارض دانسته و موجب محدودیت دانشجو و از دست دادن شأن پیشگامی او و کمرنگ شدن تأثیر گذاری او در راستای رشد وتعالی کشور و ملت می‌دانند.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

دانلود تعریف گروه با pdf
فهرست مطالب:
دانلود تعریف گروه با pdf
بخش اول.
مباحث نظری عمومی
تعریف
نفوذ اجتماعی
مشخصه های گروه
اندازه
امکانات ارتباط
انسجام( چسبندگی)
انواع گروه
- انبوه خلق ( Crowd)
مشخصات روانشناختی انبوه خلق
- دسته یا باند
- گروهه (Groupement)
4- گروه نخستین و گروه دومین
ابعاد گروه
درجه سازماندهی
- هدف
شیوه ورود به گروه
پدیده های گروه
- آسان سازی
- هنجارهای گروه
- همبستگی
قدرت تولید گروه
جو گروه
بخش دوم
مباحث نظری خاص گروه
مقدمه
بسیج دانشجویی از آغاز تا کنون ( چگونگی ایجاد)


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
  • ۹۶/۰۴/۱۹
  • ali mo

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی